สารไฮโดรคาร์บอน

รหัสสินค้า 22056

ชื่อ : สารไฮโดรคาร์บอน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
สารไฮโดรคาร์บอน( Hydrocarbon) เป็นกลุ่มที่ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต (สค.02) สารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 441 คน

SOVENT 1425 = โซลเว้นท์ 1425
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, แล็คเกอร์ ทินเนอร์สำหรับสีทาถนนต้องการให้แห้งเร็ว
     - Topsol 60 / 145 = ท็อปโซล 60/145
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, แล็คเกอร์ ทินเนอร์สำหรับสีทาถนนต้องการให้แห้งเร็ว
     - DSP 80/100 Fluid = ดีเอสพี 80/100 ฟลูอิด
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, แล็คเกอร์ ทินเนอร์สำหรับสีทาถนนต้องการให้แห้งเร็ว
     - Pegasol 1425 = พีกาโซล 1425
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, แล็คเกอร์ ทินเนอร์สำหรับสีทาถนนต้องการให้แห้งเร็ว
     - Rubber Solvent = รับเบอร์โซลเว้นท์
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, แล็คเกอร์ ทินเนอร์สำหรับสีทาถนนต้องการให้แห้งเร็ว
SOVENT 3040 = โซลเว้นท์ 3040
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
     - Solvent K 220 = โซลเว้นท์เค 220
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
     - Pegasol 3040 Fluid = พีกาโซล 3040 ฟลูอิด
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
     - WS-200 = ดับเบิ้ลยูเอส 200
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
     - SK 220 = เอสเค 220
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
     - White Spirit 3040 = ไวท์ สปิริท 3040
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
     - Pegasol 3040 = พีกาโซล 3040
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เคลือบทำให้เงา สีเคลือบด้าน สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นไม่กันเชื้อรา วานิชและล้างคราบหมึกบางชนิด เป็นน้ำมันให้  ความเงางามของสี ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตเรซิ่น ช่วยลบรอยแปรง ใช้เป็นสารละลายในการเตรียมหมึก เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเร่งการแห้งของสี และใช้เป็นสราทำความสะอาด
IPSOL 150 = ไอพีโซล 150
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, เคลือบผิว, หมึกพิมพ์, สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
     - Solvesso 150 Fluid = โซลเวสโซ่ 150 ฟลูอิด
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, เคลือบผิว, หมึกพิมพ์, สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
     - R 150 = อาร์ 150
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, เคลือบผิว, หมึกพิมพ์, สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
     - Supersol 1800 = ซุปเปอร์โซล 1800
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, เคลือบผิว, หมึกพิมพ์, สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
     - A 150 = เอ 150
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, เคลือบผิว, หมึกพิมพ์, สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
     - Topsol A 150 = ท็อปโซล เอ 150
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมสี, เคลือบผิว, หมึกพิมพ์, สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษาเนื้อไม้
IPSOL 100 = ไอพีโซล 100
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
     - Supersol 1500 = ซุปเปอร์โซล 1500
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
     - R 100 = อาร์ 100
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
     - A 100 = เอ 100
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
     - Solvent A100 = โซลเวสโซ่ 100
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
     - Solvesso 100 Fluid = โซลเวสโซ่ 100 ฟลูอิด
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
     -  Topsol A 100 = ท็อปโซล เอ 100
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้ในอุตสาหกรรมยาง สิ่งทอ และกระบวนการทางเคมีในการผลิต สารเคลือบผิว หมึกพิมพ์ สารทำความสะอาด และสารช่วยรักษา เนื้อไม้
HEXANE = เฮกเซน
          - สารทำละลายในการผลิต
          - การสกัดน้ำมันจากเมล็ดธัญพืชต่างๆ ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสี สีย้อม หมึกพิมพ์ กาว ใช้เป็นตัวทำละลายหรือสกัดสารในสมุนไพรต่างๆ
     -  Exxsol Hexane Fluid = เอ็กซอล เฮกเซน ฟลูอิด
          - สารทำละลายในการผลิต
          - การสกัดน้ำมันจากเมล็ดธัญพืชต่างๆ ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสี สีย้อม หมึกพิมพ์ กาว ใช้เป็นตัวทำละลายหรือสกัดสารในสมุนไพรต่างๆ
TOLUENE = โทลูอีน
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เป็นสารตัวทำละลายสำหรับหมึกพิมพ์ สี แล็คเกอร์ เรซิน น้ำยา ทำความสะอาด กาวและผสมในน น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และ เครื่องบิน
XYLENE = ไซลีน
          - สารทำละลายในการผลิต
          - ใช้เป็นสารทำละลาย ผลิตยา สีย้อม สารกำจัดศัตรูพืช แล็คเกอร์ และสารเคลือบเงา และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน

คุณสมบัติ

1. ขวดปอนด์ ขนาด 450 มิลลิลิตร
2. แกลลอนขนาด 1 ลิตร
3. แกลลอนขนาด 2 ลิตร
4. แกลลอนขนาด 3.75 ลิตร
5. แกลลอนขนาด 5 ลิตร
6. แกลลอนขนาด 10 ลิตร
7. แกลลอนขนาด 15 ลิตร
8. แกลลอนขนาด 20 ลิตร
9. แกลลอนขนาด 30 ลิตร
10. ปี๊บ ขนาด 10 หรือ 18 ลิตร
11. ถังขนาด 200 ลิตร