เคมีบำบัดน้ำ

รหัสสินค้า 30514

ชื่อ : เคมีบำบัดน้ำ 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เคมีบำบัดน้ำ 

หมวดหมู่ : เคมีบำบัดน้ำ
จำนวน:
คำค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 160 คน

Alum น้ำ แบบผสมพิเศษ = สารส้ม            
     - สารทำละลายในการผลิต            
     - ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย,ใช้ตกตะกอนในน้ำ                    
Anionic Polymer = โพลิเมอร์ประจุลบ            
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียชนิดผง,ตัวรวม/ตะกอนชนิดประจุลบปานกลาง                    
Cationic Polymer = โพลิเมอร์ประจุบวก            
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้เป็นตัวรีดตะกอนมีทั้งชนิดประจุบวกต่ำและประจุบวกสูง ,ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
Emulsion Anionic Polymer                     
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ตัวรวม/ตะกอนชนิดประจุลบปานกลาง , ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
Ferric Chloride = เฟอร์ริคคลอไรด์            
     - สารทำละลายในการผลิต            
     - ใช้ในการตกตะกอนน้ำ,ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
Ferrous Sulfate = ผงจุลธาตุเหล็ก            
     - สารทำละลายในการผลิต            
     - ใช้ในการตกตะกอนน้ำ, ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
Hydrochloric acid = กรดไฮโดรคลอริก            
     - สารทำละลายในการผลิต            
     - ใช้ในการปรับค่า pHของน้ำ , ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย                    
Liquid Anionic Polymer = โพลิเมอร์ประจุลบ            
- สารทำละลายในการผลิต            
- ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียชนิดน้ำ,ตัวรวม/ตะกอนชนิดประจุลบปานกลาง                    
PAC (ตัวตกตะกอนน้ำ) = โพลีอลูมินัมคลอไรด์            
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้ในการตกตะกอนน้ำ,ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
PAC ตัวตกตะกอนน้ำดื่ม 
     - สารทำละลายในการผลิต            
     - ใช้ในการตกตะกอนน้ำดื่ม                    
PAC ผง 
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้ในการตกตะกอนน้ำ,ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
PACน้ำ แบบผสมพิเศษ 
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้ในการตกตะกอนน้ำ,ใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
Phosphoric acid = กรดฟอสฟอริก
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้ปรับค่าpH เป็นกรดแบบเข้มข้น                    
Sodium Hydroxide = โซดาไฟ            
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ปรับค่าpH เป็นด่าง                    
Sulfuric acid = กรดซัลฟูริค            
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ใช้ปรับค่าpH เป็นกรดแบบเข้มข้น                    
Chlorine" = คลอรีน (น้ำ / ผง) 
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ,ใช้กำหรับการบำบัดน้ำเสีย                    
Lime = ปูนขาว 
     - สารทำละลายในการผลิต
     - ปรับค่าpH เป็นด่าง

1. ขวดปอนด์ ขนาด 450 มิลลิลิตร        
2. แกลลอนขนาด 1 ลิตร        
3. แกลลอนขนาด 2 ลิตร        
4. แกลลอนขนาด 3.75 ลิตร        
5. แกลลอนขนาด 5 ลิตร        
6. แกลลอนขนาด 10 ลิตร        
7. แกลลอนขนาด 15 ลิตร        
8. แกลลอนขนาด 20 ลิตร        
9. แกลลอนขนาด 30 ลิตร        
10. ปี๊บ ขนาด 13.75 หรือ 18 ลิตร        
11. ถังขนาด 200 ลิตร