ร้องขอใบเสนอราคา

ชื่อสินค้า จำนวน
shipping cart
รับคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายโรงงาน
รายละเอียดสินค้า

ชื่อ : รับคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายโรงงาน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เป็นบริการรับคัดแยกและจัดการกับวัสดุใช้แล้วที่ไม่อันตรายทุกชนิด เช่น กระดาษ พลาสติก โฟม เศษไม้ เป็นต้น และยังมีบริการรับทำลายเอกสารสำคัญบริษัทโดยมีขั้นตอนการทำลายเฉพาะของบริษัท

เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag